lördag 17 maj 2008

Sorgligt.

Tidningsuppslaget sidorna 22 och 23 i Dala-Demokraten 17 maj är en deprimerande upplevelse.
1. Tillkortakommandet när det gäller DALHALLA är sorgligt. Osämja, bitterhet och oförmåga att hantera mänskliga relationer får konsekvenser för oss alla oavsett vilken sorts kultur vi föredrar.
2. Ödestimman för Brunnsvik.Hantera denna pärla med varsamhet, önskar jag.

Inga kommentarer: