fredag 22 augusti 2008

Avsked


I dag har vi tagit farväl av Morbror Martin under det vackra konstverket i Korsets Kapell i Karlstad.

Alla Martins och Mariannes efterlevande i två led fick jag träffa där. Tyvärr ses vi alltför sällan. Vi bor på långa avstånd från varandra. Men samhörigheten kändes starkt och generna kan spåras.

Vi önskar nu VILA I FRID MARTIN efter alla kraftmätningar på skidor, cykel och rullskidor. Nu kommer hans namn inte mera att stå med på resultatlistor efter Vasaloppet, Siljan runt osv.

Den sista resultatlistan var årets Vasalopp under Martins 88:e levnadsår.

Vi vet alla att Martin önskade att döden skulle komma så som den kom, under dagliga träningsrundan på cykel.

TACK.

Inga kommentarer: