fredag 6 mars 2009

Examensprojekten.

Det känns renligt och hälsosamt att Konstfack nu har tagit avstånd för de två skandalösa s.k. examensprojekten. Konstfack kommer att vidta flera åtgärder för att undvika liknande skandaler i framtiden. Det finns alltså vissa gränser.

Inga kommentarer: