fredag 3 april 2009

Ny ordförande.

Välkommen Elisabet som ny ordförande i vår konstförening Färg och Form.
Efter sex år kände jag att det är lämpligt att nya idéer kommer in i styrelsearbetet.
Jag måste trots allt erkänna att det känns litet vemodigt.
Tack för de här åren. Det har varit roligt. Men ordförandeskap är jobbigt även i en
liten förening som vår. Min ambition har varit att visa så varierande utställningar
som möjligt, både vad gäller konstnärer, konstart, teknik och uttryck.
Jag hoppas att vår publik har tyckt om variationen.

Inga kommentarer: