fredag 22 maj 2009

Förnöjsamhet.


Det är så lite jag begär

Bara en evig vår.

Tjugo grader varmt ungefär

och ett sus som i björkarna går.

Jag vill inte ha stenhus och guld och sånt där.

Det är så lite jag begär.

Alf Henrikson.
Inga kommentarer: