onsdag 3 februari 2010

Skrivarkursen.

Andra sammankomsten i skrivarkursen i går kväll. Vår andra uppgift - vår hemläxa - var att skriva en text på tio meningar. Alla åtta läste vi upp vad vi åstadkommit. De mest skilda berättelser hade det blivit. Allt från om att fastna i snömodd, att vara inflyttad från storstad till landsbygd, att vara utsatt för mobbing, att motvilligt gå till första PRO-mötet och till ett kåseri om farfars matlåda.
Jag är full av beundran för mina cirkelkamraters idérikedom och kunnande. Berättelserna var tankeväckande, humoristiska, glada och välskrivna.
Glädjande är att cirkeldeltagarna övervägande är unga.
Själv är jag äldst i skaran och skrev om ett vårligt möte med en citronfjäril.
Berättelsen får Ni inte ta del av. Men om jag - när det äntligen blir vår - möter en citronfjäril ska jag meddela det.

Inga kommentarer: