lördag 8 januari 2011

Slag i slag.
I dessa dagar
kommer högtidsdagarna
slag i slag i vår familj.
Trettondagen är OLA s
dagen därefter är Ann-Maries dag (vår älskade dagmamma)
den 8:e januari är Jespers dag
i år hans sextonde födelsedag.