måndag 31 maj 2010

Ship to Gaza.

En stor fredsmanifestation har i dag stoppats av Israel, ett civiliserat land. Israel borde ju räknas till den civiliserade världen, men har nu visat att så inte är fallet.

Jag skrev för några dagar sedan om min glädje över det initiativ som tagits i form av Ship to Gaza. Glädje över att generösa och modiga människor från fredsälskande länder ville visa världen och framförallt det lidande folket i Gaza, att det finns människor - vanliga människor - som vill hjälpa. Ett initiativ i solidaritetens och humanismens namn. En fredlig demonstation mot den omänskliga blockaden, som Israel så länge fört mot Gaza.

I dag skedde det som jag inte trodde ett civiliserat land skulle företa sig. Ett militärt väl rustat land ger sig på en konvoj av obeväpnade fredsaktivister i humanitärt ärende.


Anser Israel att den övriga världens lagar och bestämmelser inte gäller för dem ?
Vad leder dagens händelser till ? Jag känner mig skakad och rädd.

Inga kommentarer: